STARA ŠKOLA RAZLIKE

 STARA ŠKOLA RAZLIKE 

OPIS IGRE

Pronađi razlike na starim školama, da bi išao na novi nivo ili razinu.
Vremenom ste ograničeni svega 60 sekundi ili se vraćate na početak

Odgovori