MR BEAN HIDDEN OBJECTS – MR BEAN SKRIVENI PREDMETI

 MR BEAN HIDDEN OBJECTS - MR BEAN SKRIVENI PREDMETI 

OPIS IGRE

Mr Bean pravi je nestaško kao i uvijek i gdje god se nađe svud oko sebe razbaca predmete, butite njegov čustač i pronađite predmete i pospremite ih na sigurno mjesto, da bi otvorili novu sliku

Odgovori