AIRPORT MADNESS – ZRAČNO LUDILO

 AIRPORT MADNESS - ZRAČNO LUDILO 

OPIS IGRE

Zračno ludilo igra u kojoj ste vi kontrolor leta. Dajete komandu zrakoplovima onima koji su na terminalu, onima koji su u zraku, i onima koji trebaju poletjeti. Morate voditi brigu da ne dođe do sudara na polijetnoj pisti. Nemožete izdati naredbu istovremenu da jedan polijeće a drugi slijeće, ustvari možete pogriješiti 2 puta nakon trećeg GAME OVER. A kako izdajete naredbu, kliknete na određeni zrakoploov i odaberete neku od ponuđenih opcija. Zrakoplova je sve više i više i sve ih je teže kontrolirati. Iskušajte se i vi.

Odgovori